VAKIF VE DERNEKLER HUKUKU

  • Dernek ve vakıfların kuruluş işlemlerinin yürütülmesi.
  • Dernek ve vakıfların organlarının ve kararlarının hukuki denetiminin sağlanması.
  • Dernek ve vakıflara ait tüzüklerin düzenlenmesi ve incelenmesi.
  • Dernek ve vakıf faaliyetlerinden dolayı gerekli izinlerin alınması.
  • Dernek ve vakıf mütevelli heyet toplantılarının ve genel kurullarının yapılması.
  • Dernek ve vakıfların gayrimenkul alım-satım işlemlerinin yürütülmesi.
  • Gayrimenkulleri devlete intikal ettirilmiş vakıf mallarının geri alınması ve vakıf adına tescilinin sağlanması.
  • Dernek ve vakıf kurulması, işleyişi ve feshine ilişkin idari ve hukuki davaların yürütülmesi.
  • Dernekler ve vakıflar hukukuna ilişkin her türlü sözleşmenin denetlenmesi ve düzenlenmesi.

Hızlı Menü

Scroll Up