TELEKOMÜNİKASYON ,BASIN VE MEDYA HUKUKU

  • Basın ve medya alanlarında danışmanlık hizmeti verilmesi.
  • Yazılı, görsel ve işitsel medya organları ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve diğer idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibi.
  • Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi tazminat davalarının takibi.
  • Hakaret, iftira, onur kırıcı yayınlara karşı hukuki ve cezai süreçlerin yürütülmesi.
  • Sosyal medyada gerçekleşen suç ve yazışmaların hukuki süreçlerinin yürütülmesi.
  • İnternet ortamında yahut yazılı basında bir marka, gerçek ve tüzel kişi hakkında olumsuz içeriklerle mücadele ederek sanal ortamda ve yazılı basında bir imaj koruma ve yönetme: online itibar yönetimi

Hızlı Menü

Scroll Up