SAĞLIK HUKUKU

  • Hekim, sağlık personeli ve hasta hakları konularında danışmanlık hizmeti.
  • Hekim ve hastane hatalarına ilişkin hasta ve yakınlarının maddi ve manevi tazminat taleplerinin takibi.
  • Hekim ve sağlık personelleri hakkında savcılıkça soruşturma yapılması açısından ilgili mülki amirden soruşturma izni alınması.
  • İdare mahkemesi ve adli mahkemeler nezdinde hastane, hekim ve sağlık personeline yöneltilecek davaların takibi.

Hızlı Menü

Scroll Up