MİRAS HUKUKU

  • Mirasçılık belgesi alınması, terekenin tespiti, ortaklığın giderilmesi vb. mirasçılık işlemlerinin yürütülmesi.
  • Vasiyetname hazırlanması.
  • Miras, mirastan feragat, miras taksim vb. sözleşmelerin hazırlanması.
  • Vasiyetnamenin iptali davalarının takibi.
  • Tenkis davalarının takibi.
  • Veraset işlemlerinin yürütülmesi.
  • Mirastan red konusunda gerekli işlemlerin yürütülmesi.
  • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davalarının takibi. 

Hızlı Menü

Scroll Up