KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında müvekkillerimizin tabi oldukları yükümlülükler konusunda danışmanlık hizmeti.
  • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerimizin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması.
  • Müvekkillerimizin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi.
  • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından veri sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması.
  • Müvekkillerimizin internet sitelerine KVVK kapsamında aydınlatma metni hazırlanması.

Hızlı Menü

Scroll Up