KİRA VE KAT MÜLKİYET HUKUKU

  • Kiralayan ve kiracının hak ve yükümlülükleri konusunda danışmanlık hizmeti.
  • Konut ve iş yeri kira sözleşmelerinin hazırlanması, kiralamaya ilişkin ihtilafların giderilmesi.
  • Kira tespiti, azaltılması ve arttırılması davalarının yürütülmesi.
  • Kiracının tahliyesinin gerçekleştirilmesi.
  • Kira alacaklarının tahsilinin gerçekleştirilmesi.
  • Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca aidat, ortak gider, ortak alan, yapım ve tadilat vb. her türlü konudaki ihtilafların çözülmesi.

Hızlı Menü

Scroll Up