İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  • İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarının çözümü ve yargılama süreçlerinin yürütülmesi.
  • İşçi ve işveren hak ve yükümlülükleri konusunda danışmanlık hizmeti.
  • İşçi alacaklarının ve iş kazası tazminatının tahsil edilmesi sürecinin yürütülmesi.
  • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi, güncellenmesi ve feshedilmesi işlemlerinin yürütülmesi.
  • Somut duruma uygun olarak tutanak, savunma, ihtarname ve fesih bildirimlerinin hazırlanması.
  • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakerelerin yapılması.
  • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözülmesi.

Hızlı Menü

Scroll Up