İDARE VE VERGİ HUKUKU

  • İdareye başvuru ve itirazların, usule ve hukuka uygun şekilde yapılması.
  • Para cezası, izin-ruhsat iptali vb. her türlü idari işleme karşı iptal davaları ile yine idari işlemlerden doğan tazminat talepli (tam yargı) davaların yürütülmesi.
  • Vergi dairelerince yapılan tahakkuklar ile uygulanan cezaların iptalinin sağlanması.
  • Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü. 

Hızlı Menü

Scroll Up