İCRA VE İFLAS HUKUKU

  • Her türlü alacağın tahsili konusunda icra takibi açılması, haciz işlemleri, satış ve tahsilat konularında gerekli işlemlerin yürütülmesi.
  • Alacaklı ve borçlu taraflar arasında borç tasfiye ve sulh görüşmelerinin yürütülmesi.
  • Borçlu açısından gerekli icra takip işlemlerinin yürütülmesi.
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözülmesi.
  • İflas ve tasfiye davalarının takibi, dava sonucunda gerekli sicil işlemlerinin yürütülmesi.
  • İflas ve tasfiye durumunda alacaklıların haklarını korumak.
  • İflas erteleme sürecinin yürütülmesi.
  • Konkordato işlemlerinin yürütülmesi. 

Hızlı Menü

Scroll Up