ENERJİ VE MADENCİLİK HUKUKU

  • Yenilenebilir ve yenilemeyen enerji konularında hukuka uygunluk denetimi.
  • Enerji hukuku alanında sözleşmelerin hazırlanması.
  • Gerekli lisansların alınması işlemlerinin yürütülmesi.
  • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu için gerekli süreçlerin yönetilmesi.
  • Enerji hukuku kapsamında adli ve idari davaların yürütülmesi.
  • Madencilik faaliyetleri konusunda danışmanlık hizmeti. 

Hızlı Menü

Scroll Up