BORÇLAR VE SÖZLEŞMELER HUKUKU

  • Borçlar hukuku alanında davaların yürütülmesi ile gerek sözleşmeden gerekse haksız fiillerden kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi ve ilgili süreçlerin yürütülmesi.
  • Kişisel ve ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi.
  • Borçlar Kanunu özel hükümlerde düzenlenen; taşınır ve taşınmaz alımı-satımı, trampa, bağışlama, kira, ariyet, ödünç, hizmet, istisna, yayım, vekalet, tellallık, vekaletsiz iş görme, komisyon vb. konularda danışmanlık hizmeti ve sözleşmelerin düzenlenmesi.
  • Her türlü sözleşmenin hazırlanması ve hukuka uygun şekilde işleme konulması.
  • Önceden hazırlanmış sözleşme ve belgelerdeki şekli ve hukuki hataların giderilmesi.

Hızlı Menü

Scroll Up